มัธยมปลาย
𝗵𝗮𝗻𝗻𝗮𝗮🧺

𝗵𝗮𝗻𝗻𝗮𝗮🧺

จังหวัด
ขอนแก่น
🧸 Dek67
🦋𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 ,𝗦𝗹𝗼𝘄𝗹𝗶𝗳𝗲 🌷✨
PU | MSU

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
925

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0