มัธยมปลาย
𝗵𝗮𝗻𝗻𝗮𝗮🧺

𝗵𝗮𝗻𝗻𝗮𝗮🧺

จังหวัด
ขอนแก่น
🧸 Dek67
🦋𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 ,𝗦𝗹𝗼𝘄𝗹𝗶𝗳𝗲 🌷✨𝗜𝗚; 𝗽𝘅𝗷𝗺𝘄

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
769

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ความผิดปกติของโครโมโซม ม.3🧤☔️ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ความผิดปกติของโ...

𝗵𝗮𝗻𝗻𝗮𝗮🧺
81
1
🦋การถ่ายทอดพันธุกรรม ม.3🌷✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

🦋การถ่ายทอดพันธ...

𝗵𝗮𝗻𝗻𝗮𝗮🧺
58
0
ทวีปแอฟริกา ม.2🌻✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

ทวีปแอฟริกา ม.2🌻✨

𝗵𝗮𝗻𝗻𝗮𝗮🧺
382
1
ทวีปยุโรป ม.2🌷✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

ทวีปยุโรป ม.2🌷✨

𝗵𝗮𝗻𝗻𝗮𝗮🧺
248
0