สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

แบบวัดฯ กิจกรรมที่ 1.2 เติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับสถานการณ์ selndon Escuria (@5.1 8.2/2) 10 1. ถ้าต้องการจัดทำแผนที่เพื่อใช้นำเสนอข้อมูลการเดินทางในชุมชนของนักเรียน ควรย่อขนาดของ แผนที่และแสดง เพื่อ 2. ถ้าแผนที่มาตราส่วน 1 : 6,500,000 แสดงว่าแผนที่แผ่นนี้เป็นมาตราส่วนขนาด แสดงว่าข้อมูลบนแผนที่ 3. ถ้าต้องการศึกษาแผนที่ท่องเที่ยวในหมู่เกาะมาดากัสการ์ ควรใช้แผนที่มาตราส่วนขนาด เพราะ 4. ถ้าต้องการแสดงทิศบนแผนที่นิยมกำหนดให้ทิศเหนืออยู่ทาง ป ของแผนที่ คือ ทิศ ตอน 11 ด้านขวา คือ ทิศตะวันออก ด้านล่าง คือ ทิศ ของแผนที่ ด้านซ้าย ใต้ 5. ถ้าต้องเดินทางไกลเวลากลางคืน และไม่ทราบว่าอยู่ทิศใดให้สังเกตดวงจันทร์เสี้ยวด้านที่สว่าง ด้านเว้าแหว่งจะหันไปทางทิศตะวันออก แต่ต้องทราบวัน จะหันไปทางทิศตะวันตก ข้างขึ้น ข้างแรม ถ้าอยู่ในซีกโลกเหนือสามารถสังเกตดาวเหนือจากกลุ่มดาวหมีเล็ก 6. ทิศเหนือ จริง เป็นแนวที่ชี้ไปทางขั้วโลกเหนือตามแนวเส้นเมริเดียน ใช้สัญลักษณ์ คือ รูป X 7. ระยะเชิงมุมในแนวราบ มุมไม่เกิน ด้วยทิศ ราบที่วัดจากทิศเหนือหรือทิศใต้ไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออก มีค่า ในการอ่านค่ามุมต้องบอกทิศเหนือหรือทิศใต้ก่อน แล้วปิดท้าย เรียกระยะเชิงมุมว่า 8. ถ้าวัดมุมในแนวราบจากทิศเหนือไปยังตำแหน่ง A ได้มุม 275 องศา แสดงว่าอยู่ทิศ และเกี่ยวข้องกับการวัดมุมแบบ 9. การจำลองสิ่งต่าง ๆ บนแผนที่ เพื่อให้ทราบความหมายของสิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่ เรียกว่า สัญลักษณ์ ถ้าเป็นพื้นที่ป่าไม้ควรแสดงเป็นพื้นที่ และ ถ้าเป็นข้อมูลถนนควรแสดงเป็น ถ้าเป็นตำแหน่งหมู่บ้านควรแสดงเป็น 10. บนแผนที่แสดงปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ของโลก ควรใช้สัญลักษณ์ที่เป็น เพราะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉