เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การผลิตสินค้าและบริการ ม.2

32

707

0

ข้อมูล

Phorfai Gajaree

Phorfai Gajaree

สมุดนี้เป็น lecture จริงนะค่ะ
เขียนผิดตรงไหน ขอโทษด้วยนะค่ะ
บางตัวอาจจะอ่านไม่ออก ขอโทษด้วยนะค่ะ เพราะรีบมากกกก จดตอนใกล้สอบ
ของม.2 เทอม 2 ปลายภาค

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News