เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สังคมศึกษา ม.3

314

5428

0

ข้อมูล

Kibkiw

Kibkiw

ตอนนี้จะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน และเรื่องกฎหมายแพ่งและอาญานะคะ ✌️

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News