เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3

176

2359

0

ข้อมูล

bymm

bymm

**ย่อขั้นสุด เอาไว้อ่านผ่านๆหน้าห้องสอบ**
ตรงพื้นที่เราจดแต่ที่ยังจำไม่ค่อยแม่นน้า พวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทั่วไปๆที่จำได้แล้ว ไม่ได้จด

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้