มัธยมปลาย
jolks

jolks

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
174

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

พื้นที่ผิวและปร...

jolks
174
0