เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ความคล้าย พาราโบลา

64

753

2

ข้อมูล

อลัน-ลานนา

อลัน-ลานนา

สรุปเนื้อหา ความคล้าย และพาราโบลา
✂️✂️
สัญลักษณ์ ~ คือ คล้าย

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

พี่คะ คือว่าไม่เข้าใจตรง ~ คืออะไรหรอคะ

อลัน-ลานนา
Author

A~B ก็ประมาณว่า Aคล้ายB ค่ะ^^

แชร์โน้ตนี้