คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

อันนีทำยังไงเหรอคะ ขอวิธีทำด้วยค่ะ😭😭😭😭

07:28 ! คำตอบของคุณ docs.google.com all 4G ถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีพื้นที่ 12 ตารางเซนติเมตร ต้องการตัดยอดของรูป สามเหลี่ยม ออกโดยให้รอยตัดขนานกับ ฐานและให้ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมที่ติด ออกเป็น 3 ใน 8 ของส่วนสูงของรูป สามเหลี่ยมเดิม จงหาว่ารูปสามเหลี่ยมที่ถูก ดออกมีพื้นที่ที่ตารางเซนติเมตร (ตอบเป็น ทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่ต้องใส่หน่วย) คำตอบของคุณ Done ชายคนหนึ่งมองยอดตึกซึ่งเห็นในแนวเดียว กับเสาธง ถ้าตึกสูง 60 เมตร เสาธงสูง 25 เมตร ถ้าชายคนนี้ยืนห่างจากเสาธง 10 เมตร เสาธงจะอยู่ห่างจากตึกกี่เมตร (เติมค่า ตอบเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องใส่หน่วย) หอระฆังวัดสง 6 เมตร ในตอนเช้ามีเงาทอด Q
! 07:28 คำตอบของคุณ docs.google.com หอระฆังวัดสูง 6 เมตร ในตอนเช้ามีเงาทอด ไปทางทิศตะวันตก 12 เมตร และเจดีย์ ทอดเงายาว 30 เมตรไปทางทิศตะวันตกเช่น กัน จงหาว่าเจดีย์สูงกี่เมตร (เติมคำตอบ เฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องใส่หน่วย) คำตอบของคุณ l 4G Done ชายคนหนึ่งใช้บันไดยาว 6 เมตร พาดเพื่อ ปีนขึ้นไปเด็ดเงาะจากต้นเมื่อปีนไปได้ 2 ใน 3 ของบันได บังเอิญพลัดตกลงมา อยาก ทราบว่าเขาตกลงมาตรงจุดที่อยู่ห่างจากต้น เงาะกี่เมตร ถ้าปลายบันไดล่างอยู่ห่างจาก ต้นเงาะ 3 เมตร (เติมคำตอบเฉพาะตัวเลข โดยไม่ต้องใส่หน่วย) Q ต้นไม้สูง 10 เมตรอยู่บนหน้าผา มีเงาของ หน้ายารวมความสูงของต้นไม้ขาวห่างจากยา
! 07:28 คำตอบของคุณ docs.google.com ต้นไม้สูง 10 เมตรอยู่บนหน้าผา มีเงาของ หน้าผารวมความสูงของต้นไม้ยาวห่างจากผา 40 เมตร ขณะเดียวกันมีเด็กคนหนึ่งสูง 1.5 เมตร มีเงายาว 0.75 เมตร จากข้อมูลที่ กําหนดให้จงหาว่าหน้าผาสูงกี่เมตร ไม่รวม ต้นไม้ (เติมคําตอบเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้อง ใส่หน่วย) หน่วย) 4G กําแพงสูง 21 ฟุต มีลังไม้รูปลูกบาศก์วาง แนบชิดติดกับก๋าแพงพอดี จัสตินต้องการใช้ บันไดปีนข้ามก๋าแพง โดยปลายบันไดจด คำตอบของคุณ Done ขอบกําแพงและเพื่อไม่ให้บันไดหัก เขาจึงเอา ขอบลังมาหนุนบันไดไว้ ถ้าโดนบันไดห่าง จากกําแพง 28 ฟุต จงหาว่าลังไม้สูงฟุต (เติมคำตอบเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องใส่ Q
ความคล้าย

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉