มัธยมต้น
อลัน-ลานนา

อลัน-ลานนา

นักเรียนมัธยมต้นปีที่3
"ก.พ.ส."

โน้ต

จำนวนโน๊ต
8
จำนวนไลค์
303

Q&A

จำนวนคำตอบ
5
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

แสงและการมองเห็น ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

แสงและการมองเห็น

อลัน-ลานนา
12
0
ปริมาณทางฟิสิกส์ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ปริมาณทางฟิสิกส์

อลัน-ลานนา
34
0
พันธุกรรม ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

พันธุกรรม

อลัน-ลานนา
58
0
เซลล์พืช-เซลล์สัตว์ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

เซลล์พืช-เซลล์ส...

อลัน-ลานนา
30
0
ความคล้าย พาราโบลา ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ความคล้าย พาราโบลา

อลัน-ลานนา
64
2