เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พลังงานความร้อน ม.1

21

576

0

ข้อมูล

Ukuklovetc

Ukuklovetc

เรื่องพลังงานความร้อนและการถ่ายโอนพลังงานความร้อน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้