มัธยมต้น
Ukuklovetc

Ukuklovetc

My name is Ukuk . I love The comedian Thailand show.

โน้ต

จำนวนโน๊ต
5
จำนวนไลค์
142

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

พลังงานความร้อน ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

พลังงานความร้อน...

Ukuklovetc
21
0
พลังงานศักย์-พลังงานจลน์ ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

พลังงานศักย์-พล...

Ukuklovetc
28
1
Present continuous tense ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

Present continu...

Ukuklovetc
30
0
Present simple tense ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

Present simple ...

Ukuklovetc
26
0
การสร้างคำ ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

การสร้างคำ ม.1

Ukuklovetc
37
2