เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์
All

พลังงาน - สรุปวิทยาศาสตร์

363

5489

ข้อมูล

science style mo

science style mo

มัธยมต้น All

คอร์สอัพเกรดวิทย์ฯ ม.2 เรียนที่บ้านสบายๆ
ที่อยากเรียนออนไลน์ ทบทวน เตรียมสอบ
ยังไงก็คุ้ม สมัครคอร์สเดียว เรียนได้ทั้งปี
คอร์สออนไลน์ เรียนในกลุ่มปิดเฟสบุ๊ค
เป็นเนื้อหามีครบทั้งเทอม 1-2
ตามบทเรียนหลักสูตรใหม่
ประกอบด้วย 8 Ep
Ep.1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
Ep.2 สารละลาย
Ep.3 ร่างกายมนุษย์
Ep.4 การเคลื่อนที่และแรง
Ep.5 งานและพลังงาน
Ep.6 การแยกสาร
Ep.7 โลก
Ep.8 ทรัพยากรธรรมชาติ

News