เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบกลางภาค] สรุปวิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1

95

956

0

ข้อมูล

Khm.___

Khm.___

มัธยมต้น 3

มีเรื่องระบบนิเวศ พันธุกรรม การค้นพบของเมนเดล การแบ่งเซลล์และลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะ แต่อาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นน้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News