คำตอบ

ข้อแรก เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้ารูปแบบหนึ่งของสิ่งมีชีวิต
ข้อสอง สามารถจำแนกได้2แบบคือสาเหตุโดยตรง เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นขนาดนั้นและสาเหตุรากฐาน เป็นสาเหตุที่เกิดมาจากการวิวัฒนการมาช้านาน
ข้อสาม เป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้มาก่อน
ข้อสี่ เป็นพฤติกรรมที่ไม่มีลักษณะจำเพาะในแต่ลัสปีชีส์ และอาศัยประสบการ
ข้อห้า เป็นการส่งสัญญาณให้สัตว์ชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดรับรู้และแสดงออกมาในสังคมนั้นๆ
ข้อหก อันนี้ไม่รู้จริงๆ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉