เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ระบบภูมิคุ้มกัน

21

386

0

ข้อมูล

Peachchibun_

Peachchibun_

มัธยมปลาย All

ทั้งหมดนี้สรุปมาจาก หนังสือ สสวท. ของ ม.4 นะคะ ถ้าสรุปผิดสามารถแจ้งแล้วนะแก้ไขโน๊ตใหม่ค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News