เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

<เคมี> Alkane Alkene Alkyne

58

1618

1

ข้อมูล

Kit in Study

Kit in Study

สรุปการเขียน Mechanism ของการสังเคราะห์สาร และปฏิกิริยาของไฮโดรคาร์บอน ประเภท แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ (alkane alkene alkyne)

เหมือนจะตัวเล็ก ลองกดที่ภาพ 1 ครั้งแล้วซูมอ่านน้าา

pdf : https://drive.google.com/file/d/1i9w3IeZhjek2bJAyKsRhCPACC4qgOVt7/view?usp=drivesdk

ความคิดเห็น

Kit in Study
Author Kit in Study

https://drive.google.com/drive/folders/1KSUldcQmyL8tJCPlmB9ELPSdEX1j2svY

News