เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เคมีอินทรีย์

268

3470

5

ข้อมูล

bee_bua

bee_bua

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ทำตัวอย่างการอ่านชื่อของ Alkane ถึง เป็น 5-ethyl-2-methylheptane
ไม่ใช่
4ethyl-2-methylpentaneหรอ

ผู้เยี่ยมชม

*ทำไม

ผู้เยี่ยมชม

หรือว่าเป็น 2,4-Dimerthylhexane ได้ไหมอ่ะ

ผู้เยี่ยมชม

2,4-Dimethylhexane

bee_bua
Author bee_bua

เราผิดพลาดเองค่ะ เราคิดว่าควรอ่านเป็น2,4-dimethyl-hexaneนะคะ (เพราะควรนับสายโซ่หลักให้ยาวที่สุดค่ะ)

News