มัธยมปลาย
bee_bua

bee_bua

เพศ
หญิง
what is "right" for us will come to us in the "right" time 《อะไรที่ "ใช่" มันจะมาหาเราเองในเวลาที่ "เหมาะสม"

โน้ต

จำนวนโน๊ต
8
จำนวนไลค์
387

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

เคมีอินทรีย์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เคมีอินทรีย์

bee_bua
10
0
[กลางภาค]กรด-เบส(ม.5) ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

[กลางภาค]กรด-เบ...

bee_bua
80
0
การลำเลียงของพืช ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การลำเลียงของพืช

bee_bua
79
0
ความน่าจะเป็น ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

ความน่าจะเป็น

bee_bua
68
0
ระบบจำนวนจริง (ม.4) ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

ระบบจำนวนจริง (...

bee_bua
60
0