มหาวิทยาลัย
- Baenerysx .

- Baenerysx .

#dek59 #CMU
รูปไม่ชัด อ่านไม่ออกบอกได้
#มีข้อสงสัยถามเพิ่มเติมได้นะ

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
1454

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0