มัธยมปลาย
- Baenerysx .

- Baenerysx .

#dek59 #ACCBA #CMU
รูปไม่ชัด อ่านไม่ออกบอกได้
#มีข้อสงสัยถามเพิ่มเติมได้นะ
twitter : @yulnerysx_

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
1135

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สรุปเคมีอะตอม ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

สรุปเคมีอะตอม

- Baenerysx .
33
0
สรุปเคมีอินทรีย์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

สรุปเคมีอินทรีย์

- Baenerysx .
1102
11