การงานอาชีพและเทคโนโลย
มัธยมต้น

1.ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญที่สุดได้เเก่ข้อใด"ตอบข้อไหนเหรอกั๊บบ✨🧤🙆"
ก.Material(วัสดุ)
ข.Money(เงิน)
ค.Management(ข้อมูลข่าวสาร)
ง.Man(พนักงาน,เเรงงาน)

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!