ภาษาไทย
มัธยมต้น

😅ช่วยหน่อยนะค่ะ ด่วนๆๆ ขอบคุณมากๆค่ะ🙏

อัผ่านเกล้าเจ้าประคุณของสุนทร - : พระนิพพานปานประหนึ่งศีรบษะขาด ด้วยไร้ญาติยากแค้นถึงแ เร ะ =. " 1 ซ่ ทั้งโรคซํากรรมซัควิบัติเป็น ไม่เด็งเห็นที่ซึ่งจะพึ้งพา มาจอดท่าหน้าวัดพระเมรุข้าม ริมอารามเรือเรียงเคียงขนาน จ% . 9 ๐ ! ม จ ข9 9๕ บ้างขึ่นล่องร้องรําเล่นสําราญ ทั้งเพลงการเกี่ยวแก้กันแซ่เซิง ข | 7 ฆม ข่ ฒณ ร บ้างฉลองผ้าป่าเสภาขับ ระนาครับรัวคล้ายกับนายเสิง = ' ”. รํ จ จก ๕๓ล ฆ มีโคมรายแลอร่ามเหมือนสามเพ็ง เมือคราวเคร่งกิ้มิใคร่จะใด้ดู ร ๑7 จ (๐ บทประพันธ์นี้สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมเป็นอย่างไร 4 - ' ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต ณี ๑. ๑= ล ห แม้นพูคชัวตัวตายทําลายมิตร จะชอบ ผิดในมนุษย์เพราะพูด จา ฆ ๕ฐ ร ช่5, สว ก ! ก ว นักธรียนเห็นด้วยกับบทประพันธ์นีหรือ ม อยางเร

Choosen As Best Answer

มาจอดท่าหน้าวัดเมรุข้าม...ตอบ: สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ และการละเล่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานผ้าป่าที่จัดในท้องถิ่นมีการประดับโคมไฟอย่างงดงาม.

Post A Comment

คำตอบ

ถึงบางพูด...
ตอบ:เห็นด้วย เพราะการพูดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ หากเราพูดดีก็จะมีสิ่งดีๆแก่ตนแต่หากเราพูดไม่ดีก็จะเกิดผลเสียแก่ตนเช่นกัน.

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!