ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยข้อ3หน่อยนะฮะ...พลีสสส
//ขอบคุณล่วงหน้าฮะ

บทร้อยกรองต่อไปนี แล้วตอบคําถาม ข้อ จะประกอบงานใดต้องใจมัน ไม่แปรผันรวนเรทําเหห็น อย่ามัวฝันรอให้เขามาเอใจ ก้าวหน้าอย่าผัควัน = ' 1 ร ' ์ / ย แต่หมายมันว่าพรุ่งนี่ วาฤกษงามตามสมย นคนปลันทรัพย์ไป โจรที่ไหนใครมาเมตตาเอย ขม ร ' ฒ ร ฒ/ (ร้อนนอย่าขีเกียจ ของ สวสค สุวรรณอกษร)
6 "จรยา เจนจลา ก"ย"ยลกอจยอาล๒“ม ไว น . 5 ง++ห1หนแโไ5591๐0 ๐๐ ป ฆ ฆม |. 0 | พรุ่งนี้นั้นเหมือนคนปลั้นทรัพย์ไป | จส 0๐0๐๐.๑=๑๐๑๑.๒๓ณ9==๓๕ณ๑๐๑4.๑๒๐๑๐๐๐๑๑๓๐๑๕๐๑๐๑๐%%2 222 53” 5๐6๑๐๑๐๐๕๐๑๐๑๐อ๐๐4ง๐๑๓๕๐๐๑๐๓๐๑๐<๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐๐๐๓๑๐๑๐๑๐๑๐๐๐4 ข้อคิดอย่างไร
ภาษาไทย ถอดความ บทร้อยกรอง ไทยม.3

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!