วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยค่ะใครพอจะรู้ต้องส่งพรุ่งนี้http://proj14.ipst.ac.th/m2/m2-sci-book1/sci-m2b1-002/คำตอบในลิ้งนี่แต่เราไม่เข้าใจ🥺🙏

คําชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคําความต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (10 คะแนน) ส่5. ๓ 7, ไวซ้, 1 1. จากบทความเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม และหญิงโบราณ นักเรียนคิดว่านักวิทยาศาสตร์น่าจะมีลักษณะ นิสัยอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด (5 คะแนน) 2 11111็1111++++5-[จตตขอคอออขออออออขอขอออออออขอขออออขออคอออขอขอขอขอขอออลขอยขอออออออขออขอลอขอออขะออขอขอคออลออขออคคอคอร6อ656565 ก
ซ่ ใบงานที่ 2 ฟีก คําชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคําความต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (10 คะแนน) 1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร (3 คะแนน) อะ๑๑๕48๕๕6665๓6ต 71 5
.. ช่วยตอบหน่อยค่ะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!