วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ใครก็ได้ช่วยหนูคิดข้อที่2หน่อยค่ะหนูไม่เข้าใจ

รละลายอิ๋น บว่าได้สา " ลเซียส พ 1. ถานําสาร % จํานวน 70 กรัม มาละลายในน้้า 350 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซ กาให้แห้ง ชั่งมวลได้ 21 กะ ี ทํ และสาร % บางส่วนตกตะกอน จากนั้นกรองเอาสาร % ที่ไม่ละ ะลายน้าออกแล้ว สภาพละลายได้ของสาร % ในน้้) 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีค่าเท่า ร กเรียนกลุ่มหนึ่งทดลองละ วทกา ภูมิ 20 องศ์ ลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่มีลักษณ ะเป็นก้อนในน้้า ที่อุณห ดลเต่าม 1 บรรยากาศ พ เบว่ามีสภาพละลายได้ 26 กรม ในน้้า 100 ถ้าเปลี่ยนกา ฆ่ ร ว ด์ทีเก ป็นผง แทนโซเดียมคลอไรด์ทีเป็นก้อน ความดัน 1 บรรยากาศ ฆ 1 สญ่ ฆ ฆ 3 จะมีผลเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบ 36 กรัม ในนํา 100 ครัม *

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!