คำตอบ

ข้อ 5. ความสูงจากระดับน้ำทะเลทุกๆ 900 เมตรจะทำให้อุณหภูมิลดลงไป 6 องศาเซลเซียส
ข้อ 4. นำ (1800+2700)÷2 = 2250 เมตร โดยที่คิดเช่นนี้เนื่องจาก 0 องศาอยู่ระหว่าง -3 กับ 3 องศาเซลเซียสครับ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!