วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

สรุปตอบข้อไหนกันแน่ครับ งงๆกับเฉลยของ2ที่นี้ ใครรู้ช่วยบอกทีครับ

4."ผักกระเฉดจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น ถ้ามีการผสม ผงซักฟอกลงในนําเพิ่มขึ้น” จากข้อความข้าง ต้น ข้อใดกล่าวถึงตัวแปรได้ถูกต้อง ๐ ๐ ๑ ๐๑๐ ตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณผงซักฟอก ตัวแปรอิสระ คือจํานวนผักกระเฉดที่เพิ่มขึ้น ตัวแปรควบคุม คือจํานวนผักกระเฉดที่เพิ่มขึ้น ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
๑๒. “ผักกระเฉดจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น ถ้ามีการผสมผงซักฟอกลงในน้้าเพิ่มขึ้น” จากข้อความข้างต้น ข้อใดกล่าวถึงตัว แปรได้ถูกต้อง ก. ตัวแปรอิสระ คือจํานวนผักกระเฉดที่เพิ่มื้น ข. ตัวแปรควบคุม คือจํานวนผักกระเฉตที่เพิ่มขึ้น ค. ตัวแปรอิสระ คือ ปริมาณผงซักฟอก ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา.
๑๐๒. เฉลย ข้อ ค. ตัวแปรต้น (หรืออีกชื่อคือ ตัวแปรอิสระ) คือตัวแปรที่กําหนดขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐาน เป็นตัวแปรที่เรา เปลี่ยนไปเพื่อจะดูผลที่ตามมาซึ่งจากการทดลองเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปก็ศี) ปริมาณผงซักฟอก ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้น พูดง่ายๆก็คือผลของตัวแปรต้นนั่นเองครับ เป็นตัวแปรที่เรา ต้องเก็บค่า บันทึกผล ตัวแปรควบคุม คือ ตัวแปรที่ส่งผลต่อการทดลอง อาจทําให้การทดลองของเราคลาดเคลื่อน จึงต้องควบคุมเอาไว้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คำตอบ

ต้องตอบปริมาณผงซักฟอกค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

จำนวนผักกระเฉดที่เพิ่มขึ้นคือตัวแปรตามใช่ไหมครับ

Pavarisa

ใช่ค่ะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!