เคมี
มหาวิทยาลัย

ถ้าเจอแบบนี้ต้องอ่านยังไงคะ

ทะ๐ ดร 0หะ 0

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

หาหมู่ฟังก์ชันที่มี priority สูงสุดก่อนค่ะ ในที่นี้คือ amide ซึ่งคือ 2nd amide(แอบมีHที่เกาะNอีกตัว เนื่องจากNจะเสถียรถ้ามี3แขน (หมู่5เกาะอีก3จะครบออกเตด) แต่ในที่นี้คือละไว้ ไม่มีผลต่อการอ่านชื่อ) หลังจากนั้นพิจารณาโซ่หลัก ซึ่งต้องเป็น C ที่ผ่านหมู่ amide ในที่นี้คือด้านขวา นับจำนวน C ได้ 3 จะได้ว่าลงท้ายด้วย propanamide หลังจากนั้นพิจารณาโซ่ข้างต่อเริ่มที่แตกเป็น2แฉก ดังนั้นคือ sec มี C 4 ตัว คือ sec-butyl ตามหลักการเรียกชื่อจึงใส่ N ไปด้านหน้าด้วยเพื่อให้รู้ว่าว่าโซ่ข้างเกาะกับ N ดังนั้นจึงอ่านว่า N-(sec-butyl) propanamide

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉