เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปอ่านแลป BioChem & plan Lab

34

564

0

ข้อมูล

Pawalnan

Pawalnan

**ครบทุกแลปแล้วจ้า**

**update ทุกวีค จนกว่าจะเรียบจบ**

Lab 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นของสารละลายเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Lab 2 Analysis of Carbohydrate Properties
Lab 3 การวิเคราะห์หาปริมาณ Glucose
Lab 4 Analysis of Lipid properties
Lab 5 DNA 🧬 separation by Agarose gel Electrophoresis
Lab 6 หาปริมาณโปรตีนมาตรฐานด้วยวิธี Bradford
Lab 7 การแยกโปรตีนโดย Sodium dodecyl sulfate-Polyacryalamide Gel Electrophoresis
Lab 8 Denaturation of protein
Lab 9 การวิเคราะห์ชนิดของกรดอะมิโนโดยวิธีโครมาโตกราฟีแบบกระดาษ
Lab 10 Kinetics of Enzyme

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News