คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

คิดยังไงหรอคะ ช่วยสอนหน่อยค่ะ;-;

60.ไท : สู. ๐ จ ฟู กหนด ล เป็นจํานวนจริง โดยที่ ๑ % 0 และ ม ก 1 : 1 = "' ท *@ -ลและ*%=0 ภกกง ล% ล
ู0๐0078>0ใ“งานวนเตมทมคาน้อยทิสุดเท้าถับเท่าโด กัสย ว6 2 9 กําหนดอสมการ -2 < 2% - 4 < 6 และ 1< จ๒ 460 - 11<10 ถ้า < % + ง < ถู แล้ว ฉ + ก นีคําเท่าโด 02 2 1 , 1 ส ง ๐ ๐ 4 บ งลน1 แ, ถ้าเศษหนึ่งส่วนสีของผลบวกของจํานวนจํานวนหนึ่งกับห้าเท่ากับสิบห้า จงหาจ้านวนนั้น
63: วงศกรมีนาฬิกาโบราณจํานวนหนึ่ง ถา ทวา 2 ของนาฬิกาทั้งหมดผลิตจากญี่ปุ่น และ 4 ของนาทกาที่เหลือสติด จากเยอรมนี ที่เหลือทั้งหมด 10 กง ผลิตจากอเมริกา วงศกรมีนาฬิกาโบราณที่ผลิตจากญี่ปุ่น หรือ ซฯ สจ เยอรมนีรวมกิเรือน (0 110 2. 100 เอิ4) ปัจจุบันอัตราส่วนระหว่างอายุบิดากับบุตรเป็น 6: เป็น 8 :13 จงหาว่าปัจจุบันอายุของคนทั้งสองรวมกันเท่ากับเท่าได ม 5ปี @ ๐5 3. 00 4. 80 1 อีก 3 ปีข้างหน้า อัตราส่วนระหว่างอายุบิดากับบุตรจะ 45 ปี 2. 50 ปี 65. วันแรกนางสาวสุดสวยไปซื้อสัม ย| 60 บาท ได้สัมมา * ผล วัน นายสุดหล่อไปซื้อสัม 50 ญู เช่น เดียวกัน แต่วันที่สองราคาสัมสูงขึ้นอีก ๑0% ทําให้ได้จํานวนสัม ว่าเดิม 10 ผล จงหาว่าซื้อสัมสอง วันหมดเงินไป 100 บาท ได้สัมรวมกันกี่ผล 8. 90 1 120 9 110
สมการ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!