ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ข้อ 3 ค่ะ ช่องหน่อยค่ะหนูขอร้องงง

เวนหขอร ลทส ฝ่า๑ห๕'ร เวนอก. ซี ( ใท6๒6 ล๑ ( ร!หลงงไว6อร ลทส ฝ่าอ๓๕'ร รนสุลท 4 6๕๑๐๓า[1๑@%๑๐ %ท๑ รอ๑ท%อท๐๕5 งหหท 6๐นทรล๒|!6 ๐ ปท๕๑๐นทใล|!๑. 1 ทอนทร ส่๐ ท๐1 นร6 ป่า6 เว!นล! 1๐กฑท. ซ. ( ทอนทร นรล ป่า6 รเทตูน|ล ลทส เวไนล| 1๐ศศก ๒5สห่ 3: @เตเฑทาต เวเต๐ท๐๑๐ 6๑๐ทาแวไอ1๐ ชู[ท๑ รอทแอท๕๑ร. ปรอ %#ไท๐ ๕๐๓๓๐๕ อ1อทอไตโห/6 โท ใ๒หล๕«๑15. 1 7ไทกอธทอ ไ9 เนรรรณะ แร 5 ท นา ไวนเฮอแ. ไผกใตแอญ ดภาสไรทร) , 2 ทอธแหอ. (ล๒๒1!6/๑๒๒6ร) 3 ... ฝ้าอหอ รนฮูละ ไท ฟ้าอ 0 ผู๑เอ) 4 (|ท ป่าล1 ๐ล1์6 ป้าอง ต่อท“1 นรอ ธล| ... ป่า@[ ทาไรทล|«อร. [รยอพอทา(ร์เอเพเวอทท่อ รอน เวลทลทลร. (ไร/ลแอ) 25ต ฉอ เฉเรเฉง

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!