เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

*รวม* 12 Tenses

1384

26868

2

ข้อมูล

แมวเหมียว📚

แมวเหมียว📚

มัธยมต้น All

*-*

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

สอบถามนิดนุงนะคะ present perfect sim หายไปไหนหรอคะ??
หรือใช้ซ้ำกับ tense ตัวอื่นคะ??

ผู้เยี่ยมปลื้มชม

อ่านง่ายมาก

News