ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

เป็นประโยคพูดสองคนค่ะด่วนมากๆ😭😭

ส่งวีดีโอ conversation เรื่อง the passive โดยในเนื้อหาบทสนทนาต้องมีประโยค โครงสร้าง passive ใน past simple tense อย่างน้อย 3 ประโยค
passive
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉