คำตอบ

ข้อแรก w = fs
w = 200×2
w = 400จูล(J)/นิวตันเมตร(Nm)
ข้อสอง ระยะทาง=5×2 =10เมตร
w= fs
w=150×10
w = 1500 จูล/นิวตันเมตร

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!