คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

รบกวนอธิบายหน่อยค่า🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

4) 2,640 9. กฎสมบูรณ์แบบของแก๊ส (|๓๐ล| อล5 |อง) กล่าวไว้ว่า ผลคูณของความดันกับปริมาตร เท่ากับ ผลคูณของจํานวนโมล ค่าคงตัว และอุณหภูมิ จะได้ 06ง = กศิโ เมื่อ 6 แทน ความดันของแก๊ส หน่วยเป็น อเกา “ฯ/ แทน ปริมาตรของแก๊ส หน่วยเป็น ! ก แทน จํานวนโมลของแก๊ส หน่วยเป็น ๓๓๐1 8 แทน ค่าคงตัวของแก๊ส 7 แทน อุณหภูมิของแก๊ส หน่วยเป็น เดตําคงตัว(ที่ ๆ คลสเถ แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุในภาชนะปิดที่มีค่าคงตัวเป็น 2.5 และปริมาตรเป็น 3 เท่าของค่าคงตัว เมื่อ ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 210 < ความดันของแก๊สจะเป็นกี่ อเกก (กําหนดจํานวนโมล = 1 เก๐0 บ7 270 3) 517.5 @) 518.5

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!