วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ทำอย่างไงเอ่ย งง

3 ให้นักเรียนเปลี่ยนตําแหน่งของตัวเลขทั้ง 4 แถวนี้ใหม่ แต่ให้ตัวเลข 1.2.3-6 มีค่าคงเดิมและให้เป็น 4 แถว จึ่ง มีตัวเลข 1-2-3-4 ด้วย อาจจะสลับตัวเลข 2.3-1-4 หรือ 1.4.3.2 อย่างไรก็ได้ โดยเงื่อนไข ในแย่ละแถวจะห้อง .บวกถันลงมาได้ 10 และบวกทางแนวนอนก็ได้ 10 ทั้ง 4 แถว ธา ล | 1 2 3.049 | 1 8 4| | | [เพ 4. บ้านของดนัยอยู่ห่างจากโรงเรียน 500 เมตร ส่วนบ้านของสมใจอยู่ เตือนใจออกจากบ้านเวลา 7:00 น. แล้วเตินตรงมาโรงเรียน ปรากฏว่า ' คงคู่ นักเรียนคิดว่าใครเดินเร็วกว่ากัน
.6. จากตารางการ1 เล ทดลองนําภาชนะขนาดเท่ากัน แต่ต่างชนิดกัน มาใส่น้้าร้อนปริมาณเท่ากัน. ปล่อยทิ้งไว้ สังเกต: ผลได้ตัง ชนิดภาชนะ, จานกระดาษ จานพลาสศิก จจานแก้ว ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ 6.1 จากตาราง หน่วยของอุณหภูมิคี!

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!