วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

🙏🙏🙏ช่วยหน่อยครับ คือผมไม่รู้และผมรีบมากเลย🙏🙏🙏😥😢

-ง 0 ค ๑: จันธกรรม ขู ฝีโนโทน์ ' 50 (9 จ พันธ์ศาสต์์ ค การถาฆฑอดจลิ๊คพุณะซาง๑ ฉก 1 | | ขา 6 ห ล ง ฉ ๕ ! ” 1 | กระ ฐา1 --ฒ 2พันธ์เแห่ ง ภารศุกษาพันธุครรม วิ กวา 0 5 พันฑาง จ แคลลิ๊ลต่า3คัน ไฟพ ขอ๐ตัเม่ลีตภลม 1เซง , ผิ |ไซซไหล ฑิ่ดวบดุ่มลับบนะ ๑ แอลลิล 2ิ0 ของถั่ว ฝักเขี่ยว [ ล ว | ขอผมีช่วั๓ ซ์ ปกร9 |อ | ซ ญื่น 1 | 7 ] | | ย«21 59 จงพิจารณาสถานการณ์พี่ คําฑนดให้แล้วตอบดํา ภาม | (0ส) ผสมมันธุ์ภับนแมก สัขา 40) ลูก« 1(แสดงวิธั๊ทํา) มีซนพุกซัต้า ถู ฏ 1ฟักรวินค จั น ฆกฑเกด2ก มี่ลักษณอยารไร
ไซ กิงเพไช หราย (ละ« ล้าน 1 เธด์ว่า ง นปก์ | | หคศินพ 5: 1 คันิต, | รยนาขัยนสา วัก, ง [1 ตน ทฉัด 1 กอ คภ้านนชํา 9 1 เ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!