คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยผมทีครับ ผมทำไม่ได้

บันไตยาว 8 เมตร พาตอยู่กับกําแพ: นายหนึ่งมองปลายเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งและมองผ่านไป เสาไฟฟ้ากับตึกเป็น 28 เมตร และระยะหํา ก. 42 เมตร ย. @8 ค. 64 เมตร ง 70
24 จากรูปจงหาความยาวของ| ก. 80 เซนติเมตร ข. 9.0 เซนติเมตร ค. 10.0 เซนติเมตร
นูปี ณี จงใช้รูปด้านล่างนี้ตอบค้าถามข้อ 25 - 26 จากรูปกําหนดไห้ 6 // บ๊ี , 2โธ=25 เซนติเมตร , ด2=20 เซนติเมตร , . อ๊ะ=30 เซนติเมตร แล (๕=5 เซนตีเมตร ม . 25 ความยาวของด้าน ธิ๊6 ตรงกับข้อใด 25, 2 ก. 20 เซนติเมตร ข. 24 เซนติเมตร 8 อ ค. 30 เซนตีเมตร ง. 34 เซนตีเมตร เซนติเมตร ง. 700 เซนติเมตร องการประมาณความสูงของต้นไม้โดยใช้เงา เขาวัดเงาของต้นไม้ได้ยาว12 เมตร วัดเงาของตนเองได้ยาว ต้นไม้จะสูงเท่าไร.

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!