คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อ4 และข้อ5ทำยังไงค่ะช่วย หน่อย น่ะ ค่ะ😭😭😭😭😭😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏😘🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

% 2 เ" า. ขชน แนกพาหยหนรหญา ห ต๓ ( ย»9ี + (๒๒9 % ห ๆ) = (2๑87) (9 ๑ ฉณต (๑9) + (เว 0โม8)+( 01ม%ธ27 44 บูด(«๑ + เกชม: ๑-ซ7 โรร โต แต - = ร อ ๕ ง กาฑา ร ซี นอนะ๑>%นด1ม«6210 (ดครุ เฉ 80 «2 ก8 : (วา- 8“) ๒

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!