คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ข้อ2 และ3มำยังไงค่ะช่วยหน่อ😭😭😭🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏ยน่ะค่ะ

ล 0 จงท น าน แนทแกส1 แขอหญาทกา8ษ๒ษร 6กแบบนะอท แ 6 0๕0 จงท 0ลอดต ค'+วไม 5 0%0 จงท 0๕๒9 สเต .(ๆ๒ % (สุด (2ง ๕0) * [<(ต0) « .6] (9 (8*ยยี79 ะ0โ1*7ท01%7) (” ,ข*, 0 ะม่ง % ะเซ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!