คณิตศาสตร์

คิดยังไงคะ? ช่วยแสดงวิธีคิดให้หน่อยค่ะ🙏🏻 ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ะดับลีกที่สุด 3 เมตร ดังรูป จงหาว่าสระ ซั=๕3 นี้มีพื้นที่ผิวข้างภา เจ หได
ปริซึมและทรงกระบอก พื้นที่ผิว

คำตอบ