วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ขอถามหน่อยเรื่องสายใยอาหารครับ

นก / ตัวอ่อนแมส่งปอ % หอย ลูกจ๊อด มนุษย์ สาหง่าย แผนภาพ สายใยอาหาร 1. สิงมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิต คือ สตราย นนะ-- 1 เววิซี ง 2 สิงมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภค คือ ๑85 ร 1ด ซ์ ตอนที่ 2 แช่ ในวันต่อมา พบว่ามีเต่าน้าจืดกินสาหร่ายและลูกอ๊อด และพบว่านกกินลูกเต่า 1 จากข้อความข้างต้น ให้นําสายใยอาหารในตอนที่ 1 มาเขียนใหม่ 2. จากนั้นให้ตรวจสอบสายใยอาหารที่เขียนใหม่ แล้วอภิปรายความเหมือนและความต่างของสายใยอาหาร ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 3. บันทึกผล ปลาเล็ก, สาหร่าย ลูกอ๊อด อ แผนภาพ สายใยอาหาร - ความเหมือนของสายใยอาหารตอนที่ 1 และตอนที่220 0 0000 ---- 5์ 2 ความต่างของสายใยอาหารตอนที่ 1 เจตอก0 - - -

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!