ภาษาอังกฤษ

"เขาต้องการที่จะกินแซนด์วิช" เปลี่ยนเป็น อดีต เขียนได้ว่ายังไงคะ

past

คำตอบ