ภาษาไทย

.

คำตอบ

ผิดเยอะมาก
นี่ลองไปดูฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพก่อน...

SOJK

ตรงไหนบ้างหรอค่า

Dr. Teeradat Somthong

วรรณวิภาชื่อนี้. ความหมาย นั้นคือ
...............-าย. แต่รู้
...............-าย. ไม่งาม
...............(ลงสระอูไม้โท) ช่วยผู้ลำบาก

แสดงความคิดเห็น