คณิตศาสตร์

ช่วยเเสดงวิธีทำข้อนี้ ให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ ผมอยากรู้ว่าวิธีอย่างถูกต้องมันทำอย่างไร
ขอบคุณครับ

15 ' เอง " 18. 3619 เป็นรูปสีเหลี่ยมคางหมูทีมีความ ' ษ ฒ ๕ ยาวดังทีกําหนดให้ รูปสีเหลี่ยมคางหมูนี จะ ห «= ฉ่ ' มีพื้นที เท่าไร 1) 6 น 4 1” ' 8 ก. 32 ตารางหน่วย ข. 33 ตารางหน่วย ค. 34 ตารางหน่วย 1 36 คศารางหนวย

คำตอบ

หาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม 1/2×ฐาน×สูง
1/2×3×4 = 6 (สูงได้มากจากพีทาโกรัส)
หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 1/2×ผลบวกด้านคู่ขนาน×สูง
1/2×(6+7)×4 = 26

พื้นที่ทั้งหมด = 6+26=32 ตร.หน่วย

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณครับบบ

แสดงความคิดเห็น

ตัวหนังสืออ่านยากนิดนึงนะคะ ถ้าไม่เข้าใจถามได้ค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
เนิ่มเข้าวใจละ

แสดงความคิดเห็น