วิทยาศาสตร์

ดาวชนิดใดในระบบสุริยะที่มีลักษณะรูปร่างเกือบเป็นทรงกลมไม่มีวงโคจรเป็นอิสระและไม่ใช่ดวงจันทร์บริวาร

คำตอบ