คณิตศาสตร์

สอนหน่อยค่ะสามข้อนี้ทำยังไงคะ

น 3 น 2, จงหาผลลัพธ์ของ 2ง5 “ซู ) 3, ถ้าจัดพหุนาม 4 - %(5 - %) ให้อยู่ในรูป ๕๕2 + 5ม +๐ แล้ว ๕@+6+๐ มีค่าเท่าใด (4ะ+ 9)(%+@) แล้ว 7ฮู มีค่าเท่าใด 7
แยกตัวประกอบ, ถอดรูท,

คำตอบ

น่าจะได้ x^2-5x+4 มากกว่านะคะ 4-x(5-x) หมานถึงกระจายแค่ -x ไปคูณนะคะ ต้อง(4-x)(5-x) ถึงจะได้ x^2-9x+20ค่ะ ดังนั้นคำตอบเป็น0น้า ดูจากรูปเลย

แสดงความคิดเห็น