คำตอบ

2. We haven’t seen Carlos for a week. เป็นการใช้ present perfect ในรูปปฏิเสธค่ะ ในโจทย์จะมีคำว่าบอกเวลามาว่า for a week ในโจทย์ข้อนี้จะแปลประมาณว่า เนี่ย เราไม่เจอCarlosมาเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วนะ ประมาณนี้ค่ะ
3. Have you ever seen a ghost? เป็นการใช้ present perfect ค่ะ สังเกตจากในโจทย์มีคำว่า ever ให้มาค่ะ
4. It was freezing cold last weekend. ข้อนี้มีคำว่า last weekend ให้มา แต่การเรียงไม่ค่อยแน่ใจน้า

ผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยน้าา

present perfect tense
แสดงความคิดเห็น