คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ใครว่างช่วยเข้ามาคิดให้ผมหน่อยนะครับแค่วิธีทำก็พอ

2ต ๑๑๑ยูด ข้อสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ฉบับกลับไปทําที่บ้านแล้วสุขใจ 1 กําหนดให้ % เป็นจํานวนจริงบวก และ % + - = จงหาค่า ม ที่ทําให้ [” * 6=52 2 ถ้า (0)=4ม และ ฐู(ม)= - จงหาค่าของ ะ ที่ทําให้ ๕๐= ๕(0 %« 7 ๐11ทปสลฝฝฝ วห กววัณรญีนน+รน+1 ระ<-2> 4.ให้ % และ ) เป็นจํานวนเต็มบวกซึ่ง % > / ถ้า ----+ ปี-- = ร จงหาค่าของ ม2 + 5 59 ม-> 5.จงหาจํานวนเต็มบวก ๓ >2 ที่น้อยทีสุดที่ทําให้ ร - 1ฐ ไม่เป็นเศษส่วนอย่างตํา ว 1 ! 6 ให้ ๓ และ ก เศ ก 02 1 1 จุงหาค่าของ เพ+กณ์ - รอ 7. จงหา (ม,#) ทุกๆ จุดที่สอดคล้องกับ ระบบสมการ 7 4.5 5 ' 4 99 3.7222 6 ป” จจ% 8.กําหนดให้ ล =251และ ๒ =802 1 299# 4 ซ็ ๋ และ 4 คือ ห.รม. ของ ล, ๒ แล้ว |ส -ล.| มีค่าเท่ากับเท่าไร น 9 กําหนดให้ อ, 0.6 เป็นจํานวนจริงที่ไม่เท่ากับ 0 และ ล+๒+๐ # 0 แล้วคําตอบ % ที่สอดคล้องกับสมการ
หน่วย สมการ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!