สังคมศึกษา

"เทือกเขาแอปพาเลเซียน มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศภายในมากน้อยเพียงใด" ต้องตอบว่าอะไรอะคะ?

อเมริกาเหนือ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ