คำตอบ

จำนวนอตรรกยะคือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เช่น 7.92649291..., ติดรากที่ไม่สามรถถอดได้

ดังนั้นก็สมมติมาเลยคะตั้งแต่ 7.000...-8.00000... เช่น 7.19484...,7.94226....,7.59328295...

แสดงความคิดเห็น